Op deze pagina vindt u antwoord op veelgestelde vragen over Body Stress Release.

Is de BSR-behandeling verantwoord in deze corona-tijd?

Zolang we te maken hebben met het Coronavirus neem ik een aantal maatregelen in acht om veilig en verantwoord te kunnen behandelen. Klik op de onderstaande button en lees de maatregelen die ik tref voorafgaand, tijdens en na afloop van een consult. Deze maatregelen zijn afgeleid van de Leidraad infectiepreventie Covid-19, die de koepelorganisaties in de complementaire en integratieve en alternatieve zorg hebben opgesteld.

De maatregelen kunnen worden aangepast of aangevuld, als er nieuwe ontwikkelingen zijn of nieuwe richtlijnen vanuit de Rijksoverheid of het RIVM worden afgegeven.

Leidraad infectiepreventie Covid-19

Hoe gaat BSR Bollenstreek om met mijn persoonsgegevens (privacy)?

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Dit is een Europese privacywet die de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt. Deze wet vraagt van alle organisaties die werken met klantgegevens, personeelsgegevens of gegevens van andere personen om bestaande en nieuwe cliënten te laten weten hoe ze omgaan met hun gegevens.

Ik doe dit met behulp van een zogenaamd Privacy Statement / Behandelovereenkomst. Klik op onderstaande button om het statement in te zien. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de wijze waarop ik met je gegevens omga, dan hoor ik het graag.

Privacy Statement Behandelovereenkomst

Helpt BSR altijd?

In de praktijk blijkt dat in 75% van de behandelingen succes wordt behaald. In 5% van de gevallen blijkt de oorzaak niet body stress gerelateerd te zijn, maar worden de klachten bijvoorbeeld door een ziekte veroorzaakt. BSR kan in zo’n situatie wel zorgen voor een beter welbevinden. In 20% van de gevallen worden de behandelingen voortijdig door de klant gestopt.

Waarin verschilt BSR met andere behandelwijzen?

BSR is ontwikkeld om te veel opgebouwde en vastgezette spierspanning te verminderen en daarmee de communicatie tussen het lichaam en de hersenen te herstellen. De techniek is zacht en vriendelijk en is gebaseerd op het herstellende vermogen van het lichaam. In tegenstelling tot de meeste andere behandelwijzen richt BSR zich niet op een specifieke ziekte, afwijking of ander lichamelijk probleem, maar op het lichaam in zijn totaliteit.

Wat kan ik zelf doen om het herstelproces te bevorderen?

Om optimaal herstel mogelijk te maken, is het belangrijk te luisteren naar wat het lichaam aangeeft en daar ook naar te handelen. Daarnaast is het raadzaam de adviezen die je tijdens de consulten krijgt, op te volgen.

Body Stress Release is geen methode die ‘geneest’, maar een techniek die je lichaam de nodige impulsen geeft om zichzelf te kunnen genezen. Zelf verantwoordelijkheid nemen om voor de best mogelijke omstandigheden te zorgen is hierbij essentieel. Als het lichaam niet telkens opnieuw overbelast wordt, zal het sneller herstellen.

Hoe wordt de kwaliteit van de behandelingen/behandelaar gewaarborgd?

Om de kwaliteit van mijn Body Stress Release-behandelingen te waarborgen, ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging Body Stress Release Associatie Nederland (BSRAN, lidnummer 117), de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG, registratienummer 21805008) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ, licentienummer 180599R). In mei 2021 heb ik mijn, door de NOBCO-gecertificeerde opleiding tot Professioneel Coach afgerond.

Mocht je klachten hebben over de geboden zorg of de werkwijze in mijn praktijk, dan wil ik je vragen dit persoonlijk met mij te bespreken. Wanneer je dit, om welke reden dan ook niet prettig vindt, dan kun je gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Voor meer informatie hierover verwijs ik je naar de landelijke websites van de BSRAN en de VBAG.

Is BSR een spirituele of energetische geneeswijze?

BSR is geen geneeswijze, het lichaam geneest zichzelf. Bij BSR richt de techniek zich puur op de fysieke aanwezigheid van spierspanning. Het proces dat in het lichaam op gang wordt gebracht is aantoonbaar, vertoont een logisch verloop en heeft positieve invloed op het lichaam.

Waar vind ik meer informatie?

In mijn praktijk heb ik diverse boeken over Body Stress Release die ik je graag uitleen. Daarnaast vind je meer informatie op:

bodystressrelease.nlBody Stress Release Facebook