Body Stress Release voor een soepel en stressvrij leven.

Werkwijze

BSR helpt je lichaam om de vastgezette spierspanning weer los te laten. Met BSR stel ik geen diagnose en richt ik me niet op een ziekte of lichamelijk probleem. Deze techniek is gericht op de wijsheid en kracht van het lichaam om zichtzelf te genezen.

We starten BSR altijd met 3 releases, op dag 1, 4 en 11. Waarom? Omdat BSR een proces in het lichaam in gang zet van loslaten van spanning en herstellen. Omdat de spanning vaak al langer aanwezig is, is het lichaam geneigd dit ook weer snel vast te zetten. Daarom plannen we de 2e afspraak kort op de 1e afspraak. De 3e afspraak volgt na 1 week.

Na de derde behandeling kijken we hoe jouw herstelproces verloopt en welke vervolgbehandelingen nodig zijn om dit proces te optimaliseren. Vervolgbehandelingen en de frequentie daarvan zijn per persoon verschillend. Als body stress recent is ontstaan, dan vindt herstel snel plaats. Wanneer de spanning al langere tijd in het lichaam zit dan zijn er meer behandelingen nodig.

De eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek om uw gezondheid in kaart te brengen, direct gevolgd door de eerste release en duurt ongeveer 60 minuten. Vervolgafspraken duren 30 tot 45 minuten.

De BSR-behandeling:

Tijdens de behandeling neem je – volledig gekleed – plaats op de speciale BSR-bank. Als practitioner voer ik vervolgens testen uit om de vastgezette spierspanning te lokaliseren. Je lichaam reageert op de testen door middel van reflexen, dit noemen we het biofeedback mechanisme.

Deze reflexen neem ik waar en op basis daarvan voer ik de releases uit door het geven van lichte druk- en draai impulsen. Deze impulsen zorgen ervoor dat de spanning laag voor laag kan loslaten en de druk op de zenuwen vermindert.

Reacties op de BSR-behandeling

Wanneer door de release de druk van een zenuwbaan wordt weggenomen en de energiestroom wordt hersteld, kun je in eerste instantie tintelingen of warmte voelen. Je kunt een tijdelijke toename van pijn ervaren, omdat het gevoel in je lichaam terugkeert waar dat eerst gedeeltelijk verdoofd was.

Het kan ook gebeuren dat een deel van je lichaam tijdelijk stijver wordt. De wijsheid van het lichaam vertelt de buitenste spierlagen om zich aan te spannen en zo de beweeglijkheid te beperken. Hierdoor worden je onderliggende weefsels het minst geïrriteerd en wordt het herstelproces bevorderd.

Vermoeidheid na een release wijst erop dat je lichaam bezig is te herstellen. Omdat hier veel energie voor nodig is, kun je meer behoefte aan slaap hebben. Soms komen de kenmerken van een oude blessure tijdelijk terug of komen er emoties los.

Over het algemeen worden mensen zich, door het loslaten van body stress, meer bewust van hun lichaam en zijn beter in staat te herkennen wat het lichaam vertelt over de behoeften (houding, rust, beweging, eetbehoefte etc.).